เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์


ENTERTAINMENT
แนะนำข้อมูลเทรนด์ใหม่ๆ วัฒนธรรม และแหล่งช้อปปิ้งในประเทศเกาหลี
ศึกษาต่อ

ศูนย์อบรมภาษา มหาวิทยาลัยอีฮวา

สแครป
พิมพ์


ชื่อโรงเรียน : ศูนย์อบรมภาษา มหาวิทยาลัยอีฮวา
ะยะเวลาที่จะเรียน : 4 เทอม ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว
เบอร์โทรศัพท์ : +82-2-3277-6958

เนื้อความ

 

[หลักสูตรปกติ]

 

* แนะนำหลักสูตร

 

· 4 เทอม ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว หลักสูตร 10 สัปดาห์/ คลาส 5 วัน /วันละ 4 ชั่วโมง

· โปรแกรมการศึกษาที่เน้นการสื่อสารโดยจะร่วมทักษะ การพูด · การฟัง · การอ่าน · การเขียน · เข้าด้วยกัน ซึ่งในแต่ละคลาสจะมีอาจารย์ประจำ 2 คน (Team Teaching)

· หลักสูตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตจริง และมีคลาสวัฒนธรรมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาลีเพิ่มขึ้น

· ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน : 1,650,000 วอน/  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 60,000วอน  (ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียน) 

· เวลาเรียน : ห้องเรียนเช้า 09:10~13:00 / ห้องเรียนบ่าย 14:00~17:50 

 

* ช่วงเวลาเรียน (ปี 2017)

 

แบ่ง

ช่วงเวลา  

สอบแยกห้อง

ปิดลงทะเบียน   ห้องเรียนเช้า  

ปิดลงทะเบียน   ห้องเรียนบ่าย 

 ปิดลงทะเบียนสำหรับ   สัญชาติจีน

ประเทศที่ต้องทำ วีซ่าปิดรับสมัครวันสุดท้าย

ฤดูใบไม้ผลิ 

2017.3.10 ~ 2017.5.19

2017.3.7

2017.2.20

2017.2.27

2017.1.13

2017.2.3

ฤดูร้อน 

2017.6.13 ~ 2017.8.22 

2017.6.8

2017.5.22

2017.5.29

2017.4.7

2017.5.4

ฤดูใบไม้ร่วง 

2017.9.5 ~ 2017.11.21 

2017.8.31

2017.8.17

2017.8.24

2017.7.7

2017.8.4

ฤดูหนาว 

2017.12.4 ~ 2018.2.14 

2017.11.28

2017.11.14

2017.11.21

2017.9.29

2017.10.27

 

 

[หลักสูตรระยะสั้น]

 

* แนะนำหลักสูตร

 

· หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีและหาประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิและปิดเทอมฤดูร้อนในทุกๆ ปี

· สำหรับหลักสูตรระยะสั้นผู้เรียนจะได้รับการอบรมภาษาเกาหลีในคลาสเช้าเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในช่วงบ่ายผู้เรียนจะสามารถสัมผัสจิตวิญญาณของความเป็นเกาหลี   ผ่านทางการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลี(อาหารเกาหลี, ซามุนโนรี, ชมการแสดง เป็นต้น) ซึ่งจะจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

· เวลาเรียน : จันทร์~ศุกร์  14:00~17:50 (3 สัปดาห์ / รวม 60 ชั่วโมง)

· ค่าเทอม : 790,000 วอน

· ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 40,000 

 

* ช่วงระยะเวลาเรียน (ปี 2017)

เทอม

ช่วงเวลา

สอบแยกห้อง

ปืดลงทะเบียน

2017 ฤดูใบไม้ผลิ รอบ1(เดือน 3) 

2017.3.7 ~ 2017.3.23 

2017.3.6 

2017.2.20 

2017 ฤดูใบไม้ผลิ รอบ2(เดือน 4)

2017.3.29 ~2017.4.14 

 2017.3.28

2017.3.14 

2017 ฤดูร้อน รอบ 1 (เดือน 7) 

2017.6.28 ~ 2017.7.14 

2017.6.27

2017.6.13 

2017 ฤดูร้อน รอบ 2 (เดือน 8)

2017.8.3 ~ 2017.8.22 

2017.8.1 

2017.7.17 

2017 ฤดูร้อน รอบ 3 (เดือน 9)

2017.8.29 ~ 2017.9.14 

2017.8.28 

2017.8.14 

2017 ฤดูหนาว รอบ 1 (เดือน 1)

2018.1.3 ~ 2018.1.19

2018.1.2 

2017.12.19 

2017 ฤดูหนาว รอบ 2 (เดือน 2)

2018.1.30 ~ 2018.2.14 

2018.1.29 

2018.1.15 

 

 

 

[คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร]


· จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

[เอกสารที่ใช้ในการสมัคร]

 

· ใบสมัคร(ดาวน์โหลดได้ที่โฮมเพจ), สำเนาพาสปอร์ต, สำเนา ALIEN REGISTRATION CARD, ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาล่าสุด หรือ

  เอกสารรับรองการทำงาน, หลักฐานประกันชีวิตนักศึกษาต่างชาติ, หลักฐานที่แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี(มากกว่า $9,000 US)

· ค่าสมัคร : 60,000 วอน (ไม่สามารถเรียกคืนได้)

 

 

 

เนื้อหานี้เป็นเพียงเนื้อหาประกอบ กรุณาตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียดที่โฮมเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  

รายการความคิดเห็น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go