เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์


ENTERTAINMENT
แนะนำข้อมูลเทรนด์ใหม่ๆ วัฒนธรรม และแหล่งช้อปปิ้งในประเทศเกาหลี
ศึกษาต่อ

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยจุงอัง

สแครป
พิมพ์


ชื่อโรงเรียน : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยจุงอัง
ะยะเวลาที่จะเรียน : 1 ปี มี 4 เทอม
เบอร์โทรศัพท์ : +82-2-820-6490

เนื้อความ[หลักสูตรปกติ]

 

* แนะนำหลักสูตร

 

· หลักสูตรปกติของการเรียนภาษาเกาหลีจะแบ่งตามมาตราฐานของ TOPIK  ซึ่งหลักสูตรถูกสร้างขึ้นมาเป็น 6 ระดับและมีระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับชาวต่างชาติซึ่งมีการร่วมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีเข้าไว้ด้วยกัน

 

· ใน 1 ปี มี 4 เทอม (1 เทอมมี 10 สัปดาห์, 1 สัปดาห์ 20 ชั่วโมง, 1 เทอม รวม 200 ชั่วโมง)

· เวลาเรียน (ปี 2016) : ฤดูใบไม้ผลิ 3/21~5/27, ฤดูร้อน 6/20~8/26, ฤดูใบไม้ร่วง 9/19~11/25, ฤดูหนาว 12/19~2017/2/24

 

· เวลาเรียน : ห้องเรียนเช้า 9:00~12:50 / ห้องเรียนบ่าย 13:00~16:50

 

 

 

[หลักสูตรระยะสั้น]

 

* แนะนำหลักสูตร


· หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีระยะสั้นที่เป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาเกาหลีโดยใช้เวลาปิดเทอมฤดูหนาวหรือฤดูร้อน- มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีพร้อมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

· ช่วงเวลาเรียน

  - ปิดเทอมฤดูหนาว อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ : 1/25~2/7 (2สัปดาห์) 

  - ปิดเทอมฤดูหนาว อบรมระยะสั้น 1 สัปดาห์ : 2/7~2/13 (1สัปดาห์)

  - ฤดูร้อนอบรมระยะสั้น 2  สัปดาห์ : 6/29~7/12 (2สัปดาห์)

 

  หลักสูตรระยะสั้นไม่สามารถขอวีซ่าได้และกำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 

 

[คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร]

 

จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

 

[เอกสารที่ใช้ในการสมัคร]

 

· เอกสารสมัครออนไลน์ ,รูป 1 ใบ, สำเนาพาสปอร์ต 1 ใบ, ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองผลการศึกษาจากสถาบันศึกษาล่าสุด, IC การ์ดของตัวเองและผู้ปกครอง,หนังสือรับรองความสัมพันธ์ครอบครัว,

  เอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานเกี่ยวกับรายรับของผู้ปกครอง, หลักฐานที่แสดงจำนวนเงินในสมุดบัญชี ( มากกว่า $9,000 US)

· ค่าสมัคร 100,000 วอน  (ไม่สามารถเรียกเงินคืน)

 

 

เนื้อหานี้เป็นเพียงเนื้อหาประกอบ กรุณาตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียดที่โฮมเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการความคิดเห็น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go