เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์


ENTERTAINMENT
แนะนำข้อมูลเทรนด์ใหม่ๆ วัฒนธรรม และแหล่งช้อปปิ้งในประเทศเกาหลี
ศึกษาต่อ

ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฮันยาง

สแครป
พิมพ์


ชื่อโรงเรียน : ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฮันยาง
ะยะเวลาที่จะเรียน : 4 เทอม ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว
เบอร์โทรศัพท์ : +82-2-2220-1663

เนื้อความ

 

 

[หลักสูตรทั่วไป]

 

* แนะนำหลักสูตร


• หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลีอย่างมีระบบเพื่อชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์จะศึกษาต่อและอบรมภาษาที่เกาหลี

• หลักสูตรการเรียนรวมที่เน้นการสื่อสารเป็นหลักทั้ง การพูด • การฟัง • การอ่าน • การเขียน 

• การศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารโดยเน้นการใช้จริงในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการศึกษาต่อ

• หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลีที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเกาหลีจริง

• เวลาเรียน : 

  - ห้องเรียนเช้า 09:00~13:00 

  - ห้องเรียนบ่าย 14:00~18:00

• ค่าเทอม : 1,550,000 วอน / เอกสารประกอบการเรียนต่างหาก 

• หอพัก : 350,000 ~ 450,000 วอน


 

* ช่วงเวลาเรียน (ปี 2017)

 เทอม

ระยะเวลาการเรียน

สอบแยกห้อง

เวลาลงทะเบียน

ลงทะเบียนทั่วไป

นักเรียนที่ต้องการย้ายที่เรียน

ฤดูใบไม้ผลิ 

3. 13 ~ 5. 24

3. 8 / AM 10:00

1. 2 ~ 1. 20

-

ฤดูร้อน 

6. 12 ~ 8. 22 

6. 7 / AM 10:00 

4.3 ~ 4.21

-

ฤดูใบไม้ร่วง 

9. 11 ~ 11. 23 

9. 6 / AM 10:00 

7. 3 ~ 7. 21    

-

ฤดูหนาว 

12. 11 ~ 2018. 2. 22

12. 6 / AM 10:00

10. 2 ~ 10. 27 

-[หลักสูตรระยะสั้น]

 

* แนะนำหลักสูตร


· โปรแกรมการเรียนภาษาเกาหลีระยะสั้นมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้นซึ่งจะมีการเข้าร่วมคลาสวัฒนธรรมด้วย

· เวลาเรียน : จันทร์ ~ ศุกร์  09:00~13:00  (2 สัปดาห์ รวม 45ชั่วโมง ไม่เกิน 15 คน)

· ค่าเทอม : 650,000 วอน

· ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 50,000

· หอพัก : 350,000 ~ 450,000 วอน

 

* กำหนดการ


- เทอมฤดูร้อน : 2016. 8. 1 ~ 8. 12

- เทอมฤดูหนาว : 2017. 1. 9 ~ 1. 20

 

[คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร]

 

จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

[เอกสารที่ใช้ในการสมัคร] 

 

· เอกสารการสมัคร ,สำเนาพาสปอร์ต, ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาล่าสุด, หลักฐานประกันชีวิตนักศึกษาต่างชาติ, หลักฐานที่แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี ( มากว่า $9,000 US)

· ค่าสมัคร : 60,000  วอน  (ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้)

 

 

เนื้อหานี้เป็นเพียงเนื้อหาประกอบ กรุณาตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียดที่โฮมเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายการความคิดเห็น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go