เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์


ENTERTAINMENT
แนะนำข้อมูลเทรนด์ใหม่ๆ วัฒนธรรม และแหล่งช้อปปิ้งในประเทศเกาหลี
ศึกษาต่อ

ศูนย์อบรมภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฮงอิก

สแครป
พิมพ์


ชื่อโรงเรียน : ศูนย์อบรมภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฮงอิก
ะยะเวลาที่จะเรียน : 4 เทอม ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว
เบอร์โทรศัพท์ : +82-2-760-4374

เนื้อความ

 

[หลักสูตรทั่วไป]

 

* แนะนำหลักสูตร


· 4 เทอม ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว หลักสูตร 10 สัปดาห์คลาส 5 วัน วันละ 4 ชั่วโมง

 

· ช่วงเวลาเรียน (ปี 2017)

   - ฤดูใบไม้ผลิ : 2017.03.15 (พุทธ)

   - ฤดูร้อน : 2017.08.22 (อังคาร)

 

· เวลาเรียน : ห้องเรียนเช้า 9:00~12:50

· ค่าเรียน : 2,400,000 วอน (2เทอม) / เอกสารประกอบการเรียนต่างหาก

· ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 50,000 วอน

· หอพัก : 415,000 ~ 499,000 วอน (แต่ละเทอม+ค่ามัดจำ)

 

[คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร]

 

จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

[เอกสารที่ใช้ในการสมัคร] 


· ใบสมัคร, เอกสารแนะนำตัว, แผนการเรียนภาษา, สำเนาพาสปอร์ต, ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาล่าสุด, เอกสารรับรองผลการศึกษา, เอกสารรับรองการทำงานของผู้ปกครอง, หนังสือรับรองความสัมพันธ์ครอบครัว, เอกสารรับรองการกระทำความผิด, รูป 3 แผ่น

· ค่าสมัคร : 60,000 วอน  (ไม่สามารถเรียกคืนได้

 

 

 

เนื้อหานี้เป็นเพียงเนื้อหาประกอบ กรุณาตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียดที่โฮมเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายการความคิดเห็น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go