เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์


ENTERTAINMENT
แนะนำข้อมูลเทรนด์ใหม่ๆ วัฒนธรรม และแหล่งช้อปปิ้งในประเทศเกาหลี
ศึกษาต่อ

ศูนย์วัฒนธรรมภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยฮันกุก

สแครป
พิมพ์


ชื่อโรงเรียน : ศูนย์วัฒนธรรมภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยฮันกุก
ะยะเวลาที่จะเรียน : 4 เทอม ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว
เบอร์โทรศัพท์ : +82-2-2173-2260

เนื้อความ

 

 

[หลักสูตรทั่วไป]

 

* แนะนำหลักสูตร


4 เทอม ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว หลักสูตร 10 สัปดาห์ คลาส 5 วัน วันละ 4 ชั่วโมง

 

· ช่วงเวลาเรียน (ปี 2017) 

   - ฤดูใบไม้ผลิ : 2017.03.13 ~ 2017.05.25

   - ฤดูร้อน : 17.06.08 ~ 2017.08.17

   - ฤดูใบไม้ร่วง : 2017.09.05 ~ 2017.11.21

   - ฤดูหนาว : 2017.12.04 ~ 2018.02.14

 

· เวลาเรียน

  - ห้องเรียนเช้า : 9:00~13:00 

  - ห้องเรียนบ่าย : 13:10~17:00 

 

· ค่าเทอม : 1,550,000 วอน (ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียน)

· ค่าหอพัก :  415,000~499,000 วอน (แต่ละเทอม +เงินมัดจำ 

 

 

[หลักสูตรระยะสั้น

 

* แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรระยะสั้นดำเนินการปีละ 2 ครั้ง มีเป้าหมายสำหรับชาวต่างชาติและคนเกาหลีที่อาศัยในต่างประเทศ เป็นหลักสูตรการอบรมภาษาเกาหลีที่รวมการอ่าน, การเขียน, การฟัง, การพูดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีระยะเวลา 4 สัปดาห์

 

· ช่วงเวลาเรียน (ปี 2017) 

   - ฤดูใบไม้ผลิ : 2017.02.28 ~ 03.28

   - ฤดูร้อน : 2017.07.26 ~ 08.23

 

· เวลาเรียน

   - ห้องเรียนเช้า  : 9:00~13:00 

   - ห้องเรียนบ่าย  : 13:10~17:00 

 

· ค่าเทอม : 1,050,000 วอน  (ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียน)

 

 

[คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร


จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

[เอกสารในการสมัคร


· เอกสารการสมัคร,  สำเนาพาสปอร์ต  1 ชุด, ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาของสถาบันศึกษาล่าสุด,เอกสารรับรองผลการศึกษา, หลักฐานที่แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี ( มากว่า $9,000 US ) , หนังสือรับรองความสัมพันธ์ครอบครัว

· ค่าสมัคร 100,000 วอน (ไม่สามารถคืนเงินได้)

 

 

 

เนื้อหานี้เป็นเพียงเนื้อหาประกอบ กรุณาตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียดที่โฮมเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายการความคิดเห็น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go