เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์


การท่องเที่ยวบำบัด
แนะนำข้อมูลเทรนด์ใหม่ๆ วัฒนธรรม และแหล่งช้อปปิ้งในประเทศเกาหลี
의료관광

ศูนย์ตรวจสุขภาพจีอิน

ข้อมูลหน้านี้

วันที่เขียน16-12-27 16:01 วิว143รอบ ความคิดเห็น0count

ไฟล์แนบ

เนื้อความ

ศูนย์ตรวจสุขภาพจีอิน 

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพจีอินเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพเฉพาะด้านที่ดีที่สุดของอินชอน ที่นี่มีแพทย์ชำนาญการที่คอยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถคอยให้บริการผู้ที่มาตรวจสุขภาพทุกท่านอย่างเต็มที่ 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ   


ประเภท A WHITE


รายการตรวจสุขภาพ : ตรวจทางกายภาพ(วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก), ตรวจเลือด, ตรวจอวัยวะสำหรับการหายใจ(เอกซเรย์หน้าอก, ตรวจการทำงานของปอด), ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด(ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ), ตรวจระบบทางเดินอาหาร(ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น, อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน *ในกรณีที่ต้องการใช้ยาสลบจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก), ตรวจระบบต่อมไร้ท่อ(ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก), ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน, รับคำปรึกษา, รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง (เอ็กซเรย์หน้าอก, การตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก, เอกซเรย์บริเวณมดลูก)

เวลาที่ใช้  : 120 นาที

ค่าใช้จ่าย : ผู้ชาย 400000 วอน, ผู้หญิง 450000 วอน

 

ประเภท B BRONZE


รายการตรวจสุขภาพ : ตรวจทางกายภาพ(วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก), ตรวจเลือด, ตรวจอวัยวะสำหรับการหายใจ(เอกซเรย์หน้าอก, ตรวจการทำงานของปอด), ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด(ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ), ตรวจระบบทางเดินอาหาร(ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น, อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน, *ในกรณีที่ต้องการใช้ยาสลบจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก), ตรวจระบบต่อมไร้ท่อ(ตรวจอัลตร้าซาวด์ต่อมไทรอยด์, ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก), ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน, รับคำปรึกษารายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง (เอ็กซเรย์หน้าอก, การตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก, อัลตราซาวด์มดลูก)

เลือกตรวจพิเศษ : CT สแกนสมอง, CT สแกนปอด, CT สแกนตรวจดัชนีการแข็งตัวของหลอดเลือดหัวใจ, อัลตร้าซาวด์ต่อมลูกหมาก, อัลตร้าซาวด์เต้านม(เลือกได้ 1 รายการ)

เวลาที่ใช้  : 180 นาที

ค่าใช้จ่าย : ผู้ชาย 650000 วอน, ผู้หญิง 700000 วอน


ประเภท C SILVER


รายการตรวจสุขภาพ : ตรวจทางกายภาพ(วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก) , ตรวจเลือด, ตรวจอวัยวะสำหรับการหายใจ(เอกซเรย์หน้าอก, ตรวจการทำงานของปอด), ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด(ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ), ตรวจระบบทางเดินอาหาร (ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น, อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน), ตรวจระบบต่อมไร้ท่อ(ตรวจอัลตร้าซาวด์ต่อมไทรอยด์, ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก), ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน, รับคำปรึกษา,

รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้ชาย (อัลตราซาวด์ต่อมลูกหมาก), รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง (เอ็กซเรย์หน้าอก, การตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก, อัลตราซาวด์มดลูก, อัลตราซาวด์เต้านม)

เลือกตรวจพิเศษ : ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะ

เลือกตรวจ : CT สแกนสมอง, CT สแกนปอด, CT สแกนตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (เลือก 1 อย่าง)

เวลาที่ใช้ : 180 นาที

ค่าใช้จ่าย : ผู้ชาย 900000 วอน, ผู้หญิง 1000000 วอน

 

ประเภท D GOLD


รายการตรวจสุขภาพ : ตรวจทางกายภาพ(วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก) , ตรวจเลือด, ตรวจอวัยวะสำหรับการหายใจ(เอกซเรย์หน้าอก, ตรวจการทำงานของปอด), ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด(ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ), ตรวจระบบทางเดินอาหาร (ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น, อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน), ตรวจระบบต่อมไร้ท่อ(ตรวจอัลตร้าซาวด์ต่อมไทรอยด์, ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก), ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน, รับคำปรึกษารายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้ชาย (อัลตราซาวด์ต่อมลูกหมาก) , รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง (เอ็กซเรย์หน้าอก, การตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก, อัลตราซาวด์มดลูก, อัลตราซาวด์เต้านม)

ตรวจพิเศษ : ตรวจพันธุกรรมโรคมะเร็ง (ตรวจอนุมูลเมธิลพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง, ตรวจการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน), ตรวจกระดูกเอว•กระดูกสันหลังส่วนคอ ตรวจเฉพาะด้านมะเร็งปอด ตรวจหัวใจและหลอดเลือด (CT สแกนกระดูกเอว, CT สแกนกระดูกสันหลังส่วนคอ, CT สแกนปอด, CT สแกนตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน, CT สแกนสมอง – เลือกได้ 1 อย่าง ), ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะ

เวลาที่ใช้ : 240 นาที

ค่าใช้จ่าย : ผู้ชาย 1500000 วอน, ผู้หญิง 1600000 วอน

 

ประเภท  E VIP.I (ตรวจเฉพาะด้านสมอง)


รายการตรวจสุขภาพ : ตรวจทางกายภาพ(วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก) , ตรวจเลือด, ตรวจอวัยวะสำหรับการหายใจ(เอกซเรย์หน้าอก, ตรวจการทำงานของปอด), ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด(ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ), ตรวจระบบทางเดินอาหาร (ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น, อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน), ตรวจระบบต่อมไร้ท่อ(ตรวจอัลตร้าซาวด์ต่อมไทรอยด์, ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก), ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน, รับคำปรึกษา, ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะ, รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้ชาย (อัลตราซาวด์ต่อมลูกหมาก) , รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง (เอ็กซเรย์หน้าอก, การตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก, อัลตราซาวด์มดลูก, อัลตราซาวด์เต้านม)

ตรวจพิเศษ : ตรวจพันธุกรรมโรคมะเร็ง (ตรวจอนุมูลเมธิลพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง, ตรวจการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน), ตรวจเฉพาะด้านมะเร็งปอด ตรวจหัวใจและหลอดเลือด (CT สแกนปอด, CT สแกนตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน, CT สแกนสมอง *เลือกได้ 2 อย่าง), ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะ, ตรวจเฉพาะด้านสมอง(MRA สแกนเส้นโลหิตในสมอง & MRI สแกนสมองเพื่อตรวจหาแนวโน้มในการเกิดโรคต่างๆ)

เวลาที่ใช้ : 300 นาที

ค่าใช้จ่าย : ผู้ชาย 2300000 วอน, ผู้หญิง 2400000 วอน

 

ประเภท F VIP.II (ตรวจเฉพาะด้านโรคมะเร็ง)


รายการตรวจสุขภาพ : ตรวจทางกายภาพ(วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก) , ตรวจเลือด, ตรวจอวัยวะสำหรับการหายใจ(เอกซเรย์หน้าอก, ตรวจการทำงานของปอด), ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด(ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ), ตรวจระบบทางเดินอาหาร (ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น, อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน), ตรวจระบบต่อมไร้ท่อ(ตรวจอัลตร้าซาวด์ต่อมไทรอยด์, ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก), ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน, รับคำปรึกษา, ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะรายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้ชาย (อัลตราซาวด์ต่อมลูกหมาก)รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง (เอ็กซเรย์หน้าอก, การตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก, อัลตราซาวด์มดลูก, อัลตราซาวด์เต้านม)

ตรวจพิเศษ : ตรวจพันธุกรรมโรคมะเร็ง (ตรวจอนุมูลเมธิลพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง, ตรวจการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน), ตรวจเฉพาะด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่, CT สแกนปอด, CT สแกนตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน, CT สแกนสมอง *เลือกได้ 2 รายการ, ตรวจเฉพาะมะเร็ง (PET-CT:  สมอง+ทั้งร่างกาย  กรุณาจองล่วงหน้าเพราะต้องใช้รังสีไฮโซโทป)

เวลาที่ใช้ : 300 นาที

ค่าใช้จ่าย : ผู้ชาย 2300000 วอน, ผู้หญิง 2400000 วอน

 

ประเภท G PLATINUM


รายการตรวจสุขภาพ : ตรวจทางกายภาพ(วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก) , ตรวจเลือด, ตรวจอวัยวะสำหรับการหายใจ(เอกซเรย์หน้าอก, ตรวจการทำงานของปอด), ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด(ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ), ตรวจระบบทางเดินอาหาร (ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น, อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน), ตรวจระบบต่อมไร้ท่อ(ตรวจอัลตร้าซาวด์ต่อมไทรอยด์, ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก), ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน, รับคำปรึกษา, ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะ, รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้ชาย (อัลตราซาวด์ต่อมลูกหมาก) , รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง (เอ็กซเรย์หน้าอก, การตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก, อัลตราซาวด์มดลูก, อัลตราซาวด์เต้านม)

ตรวจพิเศษ : ตรวจพันธุกรรมโรคมะเร็ง(ตรวจอนุมูลเมธิลพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง, ตรวจการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน), ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะ, (CT สแกนปอด, CT สแกนตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน, CT สแกนสมอง *เลือกได้ 2 อย่าง), ตรวจเฉพาะด้านสมอง(MRA สแกนเส้นโลหิตในสมอง & MRI  สแกนสมองเพื่อตรวจหาแนวโน้มในการเกิดโรคต่างๆ), ตรวจเฉพาะมะเร็ง (PET-CT:  สมอง+ทั้งร่างกาย  กรุณาจองล่วงหน้าเพราะต้องใช้รังสีไฮโซโทป)  

เวลาที่ใช้ : 360 นาที

ค่าใช้จ่าย : ผู้ชาย 2900000 วอน, ผู้หญิง 3000000 วอน

 

ข้อมูลโรงพยาบาล 

 

ที่อยู่ : ตึก IBS  ชั้น 6 เขตซงโด อินชอน

(인천광역시 연수구 센트럴로 263 -송도동 송도국제업무단지 B-2블럭 IBS빌딩 6)

จองและสอบถาม : 1661-0033

การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน :

                              โดยรถไฟใต้ดิน -  นั่งรถไฟใต้ดินอินชอน สาย 1 ลงที่สถานีกุกเจออบมูจีกู ออกไปทางประตู 5 เดินต่อไป 5 นาที

                                           รถบัส – หมายเลข 303 (สนามบินอินชอน 9A) ต่อรถไฟใต้ดินอินชอน สาย 1 – ลงที่สถานีกุกเจออบมูจีกู

                                                      หมายเลข 8818 (สนามบินอินชอน 8A) ต่อรถไฟใต้ดินอินชอน สาย 1 – ลงที่สถานีกุกเจออบมูจีกู

 

 

รายการความคิดเห็น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go