เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색


Community
ห้อง Community เป็นแหล่งเชื่อมโยง One world และสมาชิกทุกท่าน
공지사항

งานประกาศผลรางวัลกิจกรรมประกวดรีวิว ครั้งที่ 1

ข้อมูลหน้านี้

ผู้เขียน 최고관리자 วันที่เขียน17-08-28 09:40 วิว204รอบ ความคิดเห็น0count

เนื้อความ

 งานประกาศผลรางวัล

กิจกรรมประกวดรีวิว ครั้งที่ 1

 

 

8564e98f889e403675b61b44655fb2a4_1503881
 

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดรีวิวที่จัดขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

จากความร่วมมือของทุกท่าน ทำให้กิจกรรมนี้ลุล่วงไปด้วยดี

 


โดยวันที่ 21 สิงคมที่ผ่านมาทางบริษัทได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

ในการประกวดรีวิวประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ดังนี้8564e98f889e403675b61b44655fb2a4_1503907และในวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดพิธีการประกาศผลรางวัล

และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ รวมทั้งรับประทานอาหารว่างกับ

คุณวนิดาซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในครั้งนี้

 8564e98f889e403675b61b44655fb2a4_1503883
8564e98f889e403675b61b44655fb2a4_1503883

8564e98f889e403675b61b44655fb2a4_1503883

 

คุณวนิดาได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์

www.th.aakcast.com ซึ่งบริษัทจะนำไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป


 

แม้ว่าการจัดประกวดรีวิวในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมไม่มากนัก

 แต่ทางบริษัทก็หวังว่าในอนาคตจะมีผู้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้มากยิ่งขึ้น 

 

ขอบคุณค่ะ

 

 

รายการความคิดเห็น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น.

Mobile Version Go