เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ชองอึบ อันจินซาโกแทก > 숙박 747x424

본문 바로가기


ฮันอก | ชองอึบ อันจินซาโกแทก

สแครป
จอง
เมือง : จอนบุก
จำนวนห้องพักทั้งหมด : 3 หลัง 6 ห้อง
TEL : 063-535-9461, 010-9505-0910, 011-650-0918
FAX :
ราคา : ₩ 100,000~
ราคาห้อง Standardต่อคืน

บ้านที่ทำให้รู้สึกคิดถึงบ้านเกิด

บ้านเก่าของขุนนางอัน เขตคโยดง ; อันจินซาโกแทกเป็นสถานที่ที่สามารถปล่อยวางความคิดที่ว้าวุ่นในขณะที่นั่งมองภูเขาและต้นไม้ที่เงียบสงบ และสามารถเดินชมป่าไม้บนทางเดินดินพร้อมกับสูดอากาศที่บริสุทธิ์ 

ที่อยู่ จอนบุก
ที่ตั้ง 150-25 ชองอึบซาโร จองอึบชี จอนลาบกโด
ลักษณะพิเศษ

Location map

ราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าบริการแล้ว หากห้องพักประเภทเดียว
กันมีให้เลือกหลายราคา ท่านสามารถเลือกจองห้องพักที่มีราคาต่ำที่สุด
ประเภทห้อง จำนวนคนสูงสุด ราคา
Standard
ประเภทเตียง : 1เตียงเดี่ยว
พื้นที่ : 28.00 m3
LED TV 42นิ้ว, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น
MORE
จองที่พัก
~
ราคาต่อคืน
ข้อมูลโรงแรม
นโยบาย
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
บริการอื่นๆ
รีวิวที่พัก

ประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมาถึง 7 รุ่น

 

ชองอึบอันจินซาโกแทกเป็นฮันอกที่สง่างามราวกับภาพวาดโดยมีเบื้องหลังเป็นเส้นสันเขาสีเขียวตัดกับท้องฟ้าข้างๆ เป็นสวนพริกกว้าง ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่ทำให้รู้สึกคิดถึงบ้าน ฮันอกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชองอึบ กโยดง เป็นบ้านเก่าของขุนนางอันซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี  บรรพบุรุษของเจ้าของบ้านหลังนี้ได้สร้างบ้านนี้ขึ้นและสืบทอดต่อๆ กันมาถึง 7 รุ่น ถ้าผ่านประตูใหญ่เข้าไปจะมองเห็นป่าไผ่ที่อยู่หลังฮันอกและจะเห็นกระเทียมที่แขวนอยู่บนชายคาและมัดต้นงาวางอยู่ที่ลานหน้าบ้านซึ่งให้ความรู้สึกของบ้านพักที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้น อันจินซาโกแทกประกอบไปด้วยห้องมุนกันแช, ห้องซารังแช, ห้องอันแช, ห้องพยอนแช, ห้องเก็บของ ซึ่งแขกที่มาเยือนสามารถเข้าพักห้องมุนกันแชและห้องซารังแชที่อยู่แยกอาคารได้ อันจินซาโกแทกได้รับการซ่อมแซมใหม่ในตั้งปี 2007 เป็นเวลา 3 ปี โดยรักษาความสวยงามของฮันอกดั้งเดิมเอาไว้ ในขณะเดียวกันก็ตกแต่งพื้นที่ภายในให้มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ในห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำสมัยใหม่สามารถชะล้างความเหนื่อยล้าของร่างกายออกไปได้ ห้องซารังแชและพยอนแชมีลานกว้างด้านหน้าเหมาะสำหรับการดื่มชาและพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน

เช็คอิน / เช็คเอาท์

เช็คอิน : 15:00 ~ 22:00 / เช็คเอาท์ : ~ 11:00

ในกรณีที่ไม่สามารถเช็คอินได้ก่อน  22:00 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า  

 

ข้อมูลการจอง

สามารถจองผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ล่วงหน้า

การจองจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ชื่อผู้จองและชื่อผู้ชำระเงินไม่ตรงกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

สามารถเช็คอินตั้งแต่ 15:00 ขึ้นไป และต้องเข้าเช็คอินภายใน 22:00 ในกรณีที่ต้องเช็คอินช้ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขในการคืนเงิน

ขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการจองห้องพักปฏิบัติตามเงื่อนไขการคืนเงินเพื่อระเบียบการจองที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นมาตราการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

*กรณีที่จองออนไลน์หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักและประเภทห้องพ้กต้องยกเลิกการจองและทำการจองอีกครั้ง

*กรุณาคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจจองห้องพักและเลือกวันเข้าพัก

*การคืนเงินจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าห้องพักครบตามจำนวน 100% (ในกรณีที่ชำระเงินไม่ครบจำนวนจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้) 

  

เงื่อนไขในการใช้บริการ

เพื่อรักษาระเบียบในการเข้าชมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่า กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ละเมิดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผู้เช่าสามารถถูกยกเลิกสัญญาการจองห้องและการทำกิจกรรมต่างๆ ได้

เพี่อรักษาทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมเขตพื้นที่บ้านโบราณทั้งหมดถูกจัดให้เป็นเขตห้ามสูบบุหรี่

ห้ามนำเหล้าทุกชนิดเข้าบ้านโบราณ และตามที่ได้กล่าวมาแล้วห้ามทำพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการดื่นเหล้าทุกชนิด เช่น การส่งเสียงดังรับกวนผู้อื่นเพราะเมาเหล้า

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าบ้านโบราณยกเว้นสุนัขนำทางคนตาบอด

ห้ามทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่นยกเว้นกิจกรรมที่ได้รับการอนุญาติแล้ว

ในกรณีที่มีผู้สูงอายุและเด็กกรุณาดูแลอย่างเป็นพิเศษ

บ้านโบราณไม่ใช่สถานที่อำนวยความสะดวกเหมือนที่พักทั่วไปแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกาหลีใต้

นักท่องเที่ยวที่จะต้องรักษามารยาทและปฏิบัติตามของบังคับที่กำหนดไว้

ในกรณีที่สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านโบราณได้รับความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นกรุณาใช้อย่างระมัดระวัง

ในกรณีที่ละเมิดกฎดังกล่าวผู้เช่าสามารถถูกยกเลิกสัญญาการจองห้องและการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ 

 

▶ เงื่อนไขการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

กรุณาลดขยะให้มากที่สุดและต้องแยกประเภทก่อนนำไปทิ้ง 

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถจองที่พักได้

วันที่เข้าพักในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะไม่ได้รับเงินคืนและจะต้องคืนห้องพัก

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถพักห้องเดียวกันได้ (ยกเว้นการใช้บริการของครอบครัว, กับผู้ใหญ่เพศเดียวกัน)

ในกรณีที่ผู้เยาว์มาพร้อมกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองจะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้เยาว์และจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเสียหาย 

 

บริการอื่นๆ

บัตรเครดิต : ไม่สามารถใช้ได้ 

สัตว์เลี้ยง : ไม่สามารถนำเข้าไปได้ 

อาหารเช้า : ไม่สามารถใช้ได้ 

บริการรับส่ง : ไม่มีบริการรับส่ง 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ไม่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

เครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในอาคาร : ห้องกิจกรรมชงชาและดื่มชา, ห้องนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อน  

ที่จอดรถ : มีบริการที่จอดรถ

 

ร้านอาหารบริเ วณโรงแรม
แหล่งบันเทิงบริเ วณโรงแรม
แหล่งช้อปปิ้งบริเ วณโรงแรม
แหล่งท่องเที่ยวบริเ วณโรงแรม

บัตรเครดิต : ไม่สามารถใช้ได้

สัตว์เลี้ยง : ไม่สามารถนำเข้าไปได้ 

อาหารเช้า : ไม่สามารถใช้ได้ 

บริการรับส่ง : ไม่มีบริการรับส่ง 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ไม่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

เครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในอาคาร : ห้องกิจกรรมชงชาและดื่มชา, ห้องนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อน  

ที่จอดรถ มีบริการที่จอดรถ 

โปรแกรมกิจกรรม : ห้องกิจกรรมชงชาและดื่มชา : ไม่ได้กำหนดราคา / 4-5 คน (กลุ่มครอบครัว) / สามารถจองพร้อมกับที่พัก (1 อาทิตย์ก่อนเข้าพัก)/ ดำเนินการเอง 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ก่อนหน้า
เปิดดูรายการ
ต่อไป

เนื้อความ

Mobile Version Go