เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ชวีอุนจอง > 숙박 747x424

본문 바로가기


ฮันอก | ชวีอุนจอง

สแครป
จอง
เมือง : กรุงโซล
จำนวนห้องพักทั้งหมด : 4 ห้อง
TEL : 02-765-7400, 010-3125-7487
FAX :
ราคา : ₩ 550,000~
ราคาห้อง Standardต่อคืน

โรงแรมบูติคฮันอกใจกลางเมือง

ชวีอุนจอง(翠雲亭)

 

ชวีอุนจองตั้งอยู่ในหมู่บ้านฮันอกบุกชนซึ่งถูกเรียกว่าถนนสายพิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านฮันอกบุกชนขึ้นชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่มีระดับซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางที่มีตำแหน่งสูงในสมัยโชซอน และเมื่อเวลาผ่านไปก็มีบ้านฮันอกที่มีหรูหราเข้ามาก่อตั้งในหมู่บ้านฮันอกบุกชนมากมาย หากเดินเข้าผ่านทางประตูหลักจะพบกับฮันอกที่สง่างาม 

ที่อยู่ กรุงโซล
ที่ตั้ง คากิล 41 บกชนโร 11 จงโรกู เมืองโซล
ลักษณะพิเศษ

Location map

ราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าบริการแล้ว หากห้องพักประเภทเดียว
กันมีให้เลือกหลายราคา ท่านสามารถเลือกจองห้องพักที่มีราคาต่ำที่สุด
ประเภทห้อง จำนวนคนสูงสุด ราคา
Standard
ประเภทเตียง : 1เตียงเดี่ยว
พื้นที่ : 28.00 m3
LED TV 42นิ้ว, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น
MORE
จองที่พัก
~
ราคาต่อคืน
ข้อมูลโรงแรม
นโยบาย
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
บริการอื่นๆ
รีวิวที่พัก

การผสมผสานความสง่างามของฮันอกและความสะดวกสบายของโรงแรม 

ชวีอุนจองเป็นชื่อที่ตั้งตามศาลาที่พระราชาในสมัยก่อนเคยพักเวลาออกจากวัง เจ้าของฮันอกแห่งนี้เคยทำกิจการร้านอาหารเกาหลีชุดดั้งเดิมซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 25 ปี และต้องการทำให้ความสวยงามของวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยและวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองเกาหลีเป็นที่รู้จักจึงตัดสินใจทำธุรกิจที่พักนี้ขึ้นมา ซึ่งเจ้าของชวีอุนจองใส่ใจกับการซ่อมแซมฮันอกอย่างละเอียดโดยพยายามที่จะทำให้ฮันอกที่นี่มีระดับขณะเดียวกันก็ผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ลงไปแต่ก็พยายามรักษาโครงพื้นฐานของฮันอกเดิมที่มีอยู่ให้มากที่สุด ทำให้ที่นี่กลายเป็นฮันอกที่มีความสวยหรูในขณะเดียวกันก็สะดวกสบายเท่าๆ กับโรงแรม ชวีอุนจองเป็นสถาปัตยกรรมที่วัถตุประสงค์ให้ผู้ที่มาเยือนสามารถสัมผัสฮันอกได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า สถาปนิกโจจองกูที่เคยออกแบบลากุงซึ่งเป็นโรงแรมสไตล์ฮันอกของคยองจูได้วางโครงร่างซ่อมแซมชวีอุนจองด้วยตัวเอง สถาปนิกโจจองกูใส่ใจทุกรายละเอียดพยายามที่จะใส่สิ่งต่างเข้าไว้ด้วยกันอย่าง การผสมผสานเส้นของแสงระหว่างฟ้าและชายคา รวมไปถึงเสียงฝนและเสียงลม นอกจากนี้ยังพยายามที่จะซ่อนอุปกรณ์เครื่องใช้ในสมัยปัจจุบันอย่างตู้เย็นและพัดลมระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศเอาไว้เพื่อที่จะรักษาบรรยากาศดั้งเดิมของฮันอกเกาหลีเอาไว้ ชวีอุนจองประกอบไปด้วยอันแชที่มีห้องอันบังและแทชองบัง และบ้านอีกหลังที่อยู่ระหว่างสวนซึ่งภายในประกอบไปด้วยซารังแชและพยอลดังแช ซึ่งทุกพื้นที่และโครงสร้างในฮันอกแห่งนี้ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์พิเศษทั้งสิ้น

เช็คอิน / เช็คเอาท์

เช็คอิน : 15:00 ~ 22:00 / เช็คเอาท์ : ~ 11:00

ในกรณีที่ไม่สามารถเช็คอินได้ก่อน  22:00 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า  

 

ข้อมูลการจอง

สามารถจองผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ล่วงหน้า

การจองจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ชื่อผู้จองและชื่อผู้ชำระเงินไม่ตรงกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

สามารถเช็คอินตั้งแต่ 15:00 ขึ้นไป และต้องเข้าเช็คอินภายใน 22:00 ในกรณีที่ต้องเช็คอินช้ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขในการคืนเงิน

ขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการจองห้องพักปฏิบัติตามเงื่อนไขการคืนเงินเพื่อระเบียบการจองที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นมาตราการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

*กรณีที่จองออนไลน์หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักและประเภทห้องพ้กต้องยกเลิกการจองและทำการจองอีกครั้ง

*กรุณาคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจจองห้องพักและเลือกวันเข้าพัก

*การคืนเงินจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าห้องพักครบตามจำนวน 100% (ในกรณีที่ชำระเงินไม่ครบจำนวนจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้) 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

เพื่อรักษาระเบียบในการเข้าชมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่า กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ละเมิดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผู้เช่าสามารถถูกยกเลิกสัญญาการจองห้องและการทำกิจกรรมต่างๆ ได้

เพี่อรักษาทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมเขตพื้นที่บ้านโบราณทั้งหมดถูกจัดให้เป็นเขตห้ามสูบบุหรี่

ห้ามนำเหล้าทุกชนิดเข้าบ้านโบราณ และตามที่ได้กล่าวมาแล้วห้ามทำพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการดื่นเหล้าทุกชนิด เช่น การส่งเสียงดังรับกวนผู้อื่นเพราะเมาเหล้า

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าบ้านโบราณยกเว้นสุนัขนำทางคนตาบอด

ห้ามทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่นยกเว้นกิจกรรมที่ได้รับการอนุญาติแล้ว

ในกรณีที่มีผู้สูงอายุและเด็กกรุณาดูแลอย่างเป็นพิเศษ

บ้านโบราณไม่ใช่สถานที่อำนวยความสะดวกเหมือนที่พักทั่วไปแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกาหลีใต้

นักท่องเที่ยวที่จะต้องรักษามารยาทและปฏิบัติตามของบังคับที่กำหนดไว้

ในกรณีที่สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านโบราณได้รับความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นกรุณาใช้อย่างระมัดระวัง

ในกรณีที่ละเมิดกฎดังกล่าวผู้เช่าสามารถถูกยกเลิกสัญญาการจองห้องและการทำกิจกรรมต่างๆ ได้

 

เงื่อนไขการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

กรุณาลดขยะให้มากที่สุดและต้องแยกประเภทก่อนนำไปทิ้ง 

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถจองที่พักได้

วันที่เข้าพักในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะไม่ได้รับเงินคืนและจะต้องคืนห้องพัก

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถพักห้องเดียวกันได้ (ยกเว้นการใช้บริการของครอบครัว, กับผู้ใหญ่เพศเดียวกัน)

ในกรณีที่ผู้เยาว์มาพร้อมกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองจะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้เยาว์และจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเสียหาย 

 

บริการอื่นๆ

บัตรเครดิต : ไม่สามารถใช้ได้ 

สัตว์เลี้ยง : ไม่สามารถนำเข้าไปได้ 

อาหารเช้า : มีบริการอาหารเช้า 

บริการรับส่ง มีบริการรับส่ง(สถานอันกุก)  

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ไม่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

เครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในอาคาร : ห้องซาวน่า  

ที่จอดรถ : มีบริการที่จอดรถ

บริการให้ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติ : มีบริการให้ข้อมูลชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)  

ร้านอาหารบริเ วณโรงแรม
แหล่งบันเทิงบริเ วณโรงแรม
แหล่งช้อปปิ้งบริเ วณโรงแรม
แหล่งท่องเที่ยวบริเ วณโรงแรม

 บริการอื่นๆ

บัตรเครดิต : ไม่สามารถใช้ได้ 

สัตว์เลี้ยง : ไม่สามารถนำเข้าไปได้ 

อาหารเช้า : มีบริการอาหารเช้า 

บริการรับส่ง มีบริการรับส่ง(สถานอันกุก)  

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ไม่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

เครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในอาคาร ห้องซาวน่า (เวลาใช้บริการ 19:00~23:00)  

ที่จอดรถ มีบริการที่จอดรถ

บริการให้ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติ : มีบริการให้ข้อมูลชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน) 

โปรแกรมกิจกรรม : การทำกิมจิ : มากกว่า 1 คน/ จองตอนเช็คอิน/ ดำเนินการเอง/ ฟรี

                    การเย็บผ้า : มากกว่า 1 คน/ จองตอนเช็คอิน/ ดำเนินการเอง/ ฟรี

                    การแสดงดนตรีแบบโบราณของเกาหลี : มากกว่า 1 คน/ จองตอนเช็คอิน/ ดำเนินการเอง/ ฟรีไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ก่อนหน้า
เปิดดูรายการ
ต่อไป

เนื้อความ

Mobile Version Go