เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색


Travel-Tips
เราให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
tax_refund1

การขอคืนภาษี(Tax Refund)

ข้อมูลหน้านี้

ผู้เขียน 최고관리자 วันที่เขียน16-06-10 11:39 วิว645รอบ ความคิดเห็น0count

เนื้อความ

 

การขอคืนภาษี (Tax Refund)


      สามารถขอคืนภาษีสำหรับสินค้าบางอย่างได้ (VAT ของเกาหลี คือ 10% รวมอยู่ในค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว) แต่การจะขอคืนภาษีได้จะต้องซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับทางรัฐบาล (จะมีป้าย Tax Free ติดไว้ที่หน้าร้าน) สินค้าที่จะขอคืนภาษีในแต่ละครั้งนั้นต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอย่างน้อย 30,000 Won และต้องซื้อภายในร้านเดียวกันและวันเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ต้องนำสินค้าดังกล่าวออกจากเกาหลีใต้ทางสนามบินนานาชาติอินชอน หรือสนามบินคิมโป ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า สามารถรับเงินคืนภาษีจากเคาน์เตอร์ของ Tax Refund ตามยี่ห้อของผู้ให้บริการ Tax Refund (มี 2 ยี่ห้อ คือ Global Tax Free และ Global Blue [เคาน์เตอร์ตั้งอยู่ติดกัน]) โดยจะขอคืนเป็นเงินสด หรือจะขอคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตก็ได้

 

 

 

 c1c9370fe5807c69c5b7a81d184abb4e_1495498 

  


  

*** หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวสามารถทําเรื่องขอคืนภาษี (Tax Refund) ได้ทันทีขณะชําระเงินค่าสินค้ากับร้านค้าที่ มีสัญลักษณ์ Tax Refund” โดยไม่ต้องแสดงสินค้าและยื่นเอกสารที่สนามบินก่อนเดินทางกลับ โดยมีเงื่อนไข คือ สินค้าที่ซื้อต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 30,000 Won แต่ไม่เกิน 200,000 Won ต่อ 1 บิล (รวมทั้งทริปต้องไม่เกิน 1 ล้านวอน)และต้องแสดงพาสปอร์ตตอนชําระค้าสินค้า ภาษีที่ได้คืนจะถูกหักออกไปจากราคาสินค้านั้น แต่ถ้าซื้อเกินกว่าที่กําหนดต้องไปยื่นเอกสารขอคืนภาษีที่สนามบินเช่นเดิม

 

 

 

 

[ที่มา] องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี  http://kto.or.th

 

 

รายการความคิดเห็น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go