เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : แดจอน
  • ที่ตั้ง : 124 ควาฮักโร ยูซองกู เมืองแทจอน
  • เวลาใช้บริการ : 10:00~17:00(เข้าชมรอบสุดท้าย 16:30)
  • วันหยุด : ทุกวันจันทร์, วันถัดไปจากวันหยุดราชการ, วันที่ 1 มกราคม, วันหยุดเทศกาล, วันหยุดพิเศษ
  • เว็ปไซต์ : http://museum.kigam.re.kr
  • ค่าเข้า : ฟรี

เนื้อความ

 

 

 

*พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา, พิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านธรณีวิทยาแห่งแรกของประเทศเกาหลี *

 

พิพิธภัณฑ์รวมเฉพาะด้านธรณีวิทยาแห่งแรกของประเทศเกาหลีเปิดในปี 2001 ที่นี่เคยเป็น ศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยา ที่ตั้งขึ้นมาในปี 1918 โดยเริ่มต้นจากการเป็นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางธรณีวิทยาของเกาหลี ที่มีการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ที่นี่ยังสะสมตัวอย่างทางธรณีวิทยาแต่ละประเภทมาโดยตลอด ในสมัยที่มีการจัดการแสดงสินค้าของเมืองแทจอนมีการจัดตั้ง ศูนย์ตัวอย่างทางธรณีวิทยาขนาดเล็กในหอประชุมทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้จัก หลังจากนั้นมามีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้น และเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์รวมเฉพาะด้านธรณีวิทยา จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา

 

 

พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาพยายามที่จะเผยแพ่รความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาแก่คนทั่วไป โดยจัดเตรียมสถานที่เรียนรู้กิจกรรม, การบรรยาย, การจัดแสดงตัวอย่างทางธรณีวิทยาอย่าง แร่ธาตุ, หิน, ฟอสซิล, และการฉายภาพยนตร์วีดิโอ นอกจากนี้ยังมีอาคารอุปกรณ์ทางธรณีวิทยาที่ดำเนินการเพื่อผู้ชำนาญการโดยมีระบบการรักษาของ drilling core และตัวแบบ ภายนอกอาคารของพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยายังถูกดีไซน์จากรูปร่างสเตโกซอรัส (Stegosaurus) ด้วย

 

 

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go