เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ศูนย์วัฒนธรรมน้ำ เขื่อนแทชอง > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

ศูนย์วัฒนธรรมน้ำ เขื่อนแทชอง

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : แดจอน
  • ที่ตั้ง : 618-136 แทชองโร แทด็อกกู แดจอน
  • เวลาใช้บริการ : 10:00~17:00
  • วันหยุด : ทุกวันจันทร์, ซอลนัล/ชูซอก
  • ค่าเข้า : ฟรี

เนื้อความ

 

ศูนย์วัฒนธรรมน้ำเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ใช้น้ำเป็นหัวข้อหลัก ตั้งอยู่ที่ เขื่อนแทชอง เมืองแดจอน ที่นี่เป็นพื้นที่รวมวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ำของประเทศเกาหลีเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมน้ำของคนทั่วไปและสร้างความสนุกและความสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ศูนย์วัฒนธรรมน้ำเขื่อนแทชองได้เปิดขึ้นใหม่ในวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม ปี 2004 จากการต่อเติมอาคารประชาสัมพันธ์น้ำเขื่อนแทชองที่มีอยู่เดิม

 

นิทรรศการห้องที่หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำ, นิทรรศการห้องที่สองแนะนำสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำกึมคังและทะเลสาบแทชองโฮ, นิทรรศการห้องที่สามมีแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนที่อาศัยอยู่ลุ่มทะเลสาบแทชองโฮซึ่งเลือนหายไปเนื่องจาการก่อสร้างเขื่อนแทชอง นอกจากนั้นยังมีพื้นที่อื่นๆ เตรียมไว้ด้วย เช่น ห้องวีดีทัศน์, หอสังเกตการณ์,  ห้องข้อมูลเขื่อน , ห้องนิทรรศการแผนงาน เป็นต้น

 

ศูนย์วัฒนธรรมน้ำมีการนำเสนอสิ่งที่หน้าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรม, อีเว้นท์แต่ละประเภท แก่ประชาชนที่อาศัยในเขตนั่น ศูนย์วัฒนธรรมน้ำเป็นสถานที่เกี่ยวกับการศึกษาที่จะทำให้เรารักและเห็นคุณค่าของน้ำ

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go