เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ศูนย์พลังงานแทจอน > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

ศูนย์พลังงานแทจอน

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : แดจอน
  • ที่ตั้ง : 480 ถนนด็อกแทโร ยูซองกู แดจอน
  • เวลาใช้บริการ : ฤดูหนาว (เดือน 11~2) 09:30~17:30 ฤดูร้อน (เดือน 3~10) 09:30~18:00 ※ สามารถเข้าชมได้ 30 นาทีก่อนปิดทำการ
  • วันหยุด : ืุทุกวันอาทิตย์
  • เว็ปไซต์ : http://energypav.or.kr
  • ค่าเข้า : ฟรี

เนื้อความ

ศูนย์พลังงานตั้งอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์เอ็กโพ แดจอน ซึ่งสร้างขึ้นตอนที่จัดงานแสดงสินค้าเอ็กโพโลกในปี 93 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์พลังงานนี้สามารถชมนิทรรศการรวมต่างๆ ได้ เช่น ประวัติของพลังงานตั้งแต่ต้นกำเนิดของพลังงานธรรมชาติ ไปจนถึงพลังงานนิวเคลียร์และวิธีการประหยัดพลังงาน , นวัตกรรมใหม่, ขั้นตอนการพัฒนาการฟื้นฟูพลังงานใหม่  เป็นต้น และศูนย์พลังงานแห่งนี้เป็นศูนย์นิทรรศกาลสาธารณะที่ดำเนินการโดยองค์กรการดูแลพลังงานสาธารณะ

 

ที่นี่เป็นศูนย์รวมการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานแห่งเดียวในเกาหลี และมีห้องประชาสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น 5 หัวข้อเกี่ยวกับพลังงาน นอกจากนี้ยังมีวิดีทัศน์และพื้นที่ด้านนอกอาคารด้วย บริเวณทางเข้ามีรูปร่างเป็นกรวยขนาดใหญ่ ถ้าลองดูใกล้ๆ จะเห็น ไฟริมถนนที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ไฟริมถนนที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าไปในตอนกลางวัน  สะสมไว้ใช้เป็นพลังงานในการเปิดไฟตอนกลางคืน ศูนย์วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในการเป็นแบบอย่างการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพผ่านการประหยัดพลังงานจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

 

ห้องแรก พลังงานคืออะไร?’ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติ เช่น การประทุของภูเขาไฟ, ฟ้าผ่า, ฟ้าแลบ, ลม, ฝน เป็นต้น แนะนำทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ในขณะที่เคลื่อนไหวเป็นพลังงานจลน์ และมีนำเสนอนิทรรศการผ่านการทำงานของเครื่องจักร เช่น กฎการอนุรักษ์พลังงาน, กฎของกิริยา·ปฏิกิริยาและความเฉื่อย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมสามารถเข้าใจหลักการเปลี่ยนแปลงของพลังงานได้ง่ายขึ้น ในห้องนี้มีเขตสนามแม่เหล็กที่แสดงให้ชมโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีรูปร่างเป็นเกือกม้าและผงโลหะ นอกจากนี้ยังมีเส้นแรงแม่เหล็กที่กระจายกันอยู่เหมือกับผลงานศิลปะอันน่าอัศจรรย์ใจด้วย

 

ห้องที่สองมีชื่อว่า จากกองไฟไปถึงพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งจะแนะนำประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของพลังงานที่เป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาอารยธรรมมนุษยชาติ และมีการนำเสนอสื่อที่ใช้เทคนิคเมจิกวิชั่นซึ่งแสดงให้เห็นภาพมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่กำลังจุดไฟ  มนุษยชาติใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น กังหันน้ำ, กังหันลม และใช้พลังงานในการขับเคลื่อนพัฒนาอารยธรรม ตอนกลางศตวรรษที่ 18 ซึ่งเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรม ถ่านหินได้เข้ามามีบทบาทหลักและตามมาด้วยการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ซับซ้อน

 

ห้องที่สามคือห้อง ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เช่น สภาวะโลกร้อน, ชั้นโอโซนถูกทำลาย, ปรากฎการณ์การกลายเป็นทะเลทราย และสถานการณ์จริงของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่มาเกินไป นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณการทิ้งขยะใน 1 วันของคนทั้งประเทศกับตึก 63 และศูนย์กีฬาชัมชิล ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าวนี้สร้างความรู้สึกร่วมแก่ผู้ชมงานนิทรรศการเป็นอย่างมาก

 

ห้องที่สี่คือห้อง ใช้พลังงานอย่างประหยัดเป็นห้องที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมในขณะเดียวกันก็สามารถนำเสนอโครงการที่สามารถลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการประหยัดโดยใช้พลังงานที่เหมาะสมได้เอง

 

ห้องที่ห้ามีชื่อว่า พลังงานของวันพรุ่งนี้ ห้องนี้จะแนะนำพลังงานในอนาคตที่มีประสิทธิภาพและสะอาดจากการพัฒนาพลังงานทดแทนและนวัตกรรมใหม่ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วที่ศูนย์พลังงานเป็นสถานที่ที่สามารถเรียนวิธีการและความรู้บูรณาการที่เกี่ยวพลังงาน ในขณะเดียวกันก็สามารถลองเครื่องไหว, รู้สึก, สัมผัสถึงสิ่งที่จัดแสดงในนิทรรศการกว่า 100 ชนิด

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go