เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ศูนย์กิจกรรมพลังงานสีเขียวควางจู > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

ศูนย์กิจกรรมพลังงานสีเขียวควางจู

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : ควางจู
  • ที่ตั้ง : 123 ชอมทันควากีโร บกกุ เมืองควางจู
  • เวลาใช้บริการ : วันธรรมดา 09:00~18:00(12:00~13:00 เวลาพังเที่ยงไม่สามารถเข้าชมได้)วันเสาร์ 09:00~13:00
  • วันหยุด : ทุกวันอาทิตย์, วันหยุดราชการ
  • ค่าเข้า : ฟรี

เนื้อความ

 

 

องค์กรจัดการด้านพลังงานเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการของการเกิดสภาวะโลกร้อน  เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเผยแพร่วิธีการปกป้องโลกแก่เยาวชนและเด็ก นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรแกรมนอกสถานที่ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมพลังงานสีเขียวด้วย ปริมาณมหาศาลของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังอย่างไม่ยั้งคิดของมนุษย์ทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายและคุกคามไปถึงการมีชีวิตอยู่ของมนุษยชาติเอง ศูนย์กิจกรรมพลังงานสีเขียวเป็นสถานที่ที่สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่เราสามารถปฏิบัติได้จริงและคิดทบทวนเกี่ยวกับความสำคัญของการประหยัดพลังงาน

 

ถ้าลองเข้าไปที่ศูนย์กิจกรรมพลังงานสีเขียว สิ่งแรกที่จะเจอคือ โซนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเปลี่ยนแปลงของสถาพอากาศ ซึ่งจะทำให้เราได้ทราบถึงพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้อยู่ 85% นั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อสภาพแวดล้อม โดยสามารถดูได้จากมอนิเตอร์ซึ่งแสดงสภาพจริงของโลกที่อยู่ในขวด

 

ที่ ศูนย์วิดีโอ 3 มิติมีวิดีโอเรื่อง กรีนแมนช่วยรักษาโลกด้วยเถอะซึ่งเป็นภาพยนตร์ 3 มิติที่วาดขั้นตอนที่จั๊งก์แมนได้รับความช่วยเหลือจาก SESE(Save energy Save earth) และกลายมาเป็นกรีนแมน โซนรักษาพลังงาน ที่อยู่ข้างศูนย์วิดีโอ เป็นสถานที่ที่เผยแพร่เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และสามารถลองทำกิจกรรมในบ้านซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยบ้านหลังนี้จะไม่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา นอกจากนี้ยังสามารถลองทำกิจกรรมที่หลากหลายได้ เช่น ผลที่ได้รับจากการประหยัดพลังงาน, หลักการของ LED ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นแสง, และชมเมืองสีเขียวที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตผ่านทาง Solar city ซึ่งเป็นเมืองประหยัดพลังงานที่มีรูปแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังสามารถทำ

 

และยังสามารถทำกิจกรรมที่หลากหลายได้ที่ศูนย์กิจกรรมกลางแจ้ง ที่มุมโซล่าคาร์มีกิจกรรมบังคับรถ RC ที่ถูกประกอบโดยแผ่นโซล่าและโมดูลโดยใช้รีโมทบังคับในบริเวณที่กำหนด และยังสามารถลองทำอาหารโดยใช้ความร้อนจากพระอาทิตย์ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารประกอบไปด้วยแผ่นโซล่าและแผ่นสะท้อนแสง

 

 

 

 

 

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go