เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควางจู > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควางจู

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : ควางจู
  • ที่ตั้ง : 235 ชอมดันกวากีโร บุกกุ เมืองควางจู
  • เวลาใช้บริการ : 09:30~17:30 (เข้าชมรอบสุดท้าย 16:30)
  • วันหยุด : ทุกวันจันทร์, วันที่ 1 มกราคม, วันหยุดซอลนัล/ชูซอก
  • เว็ปไซต์ : http://www.sciencecenter.or.kr
  • ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 3000 วอน/เยาวชน 2000 วอน/เด็ก 1000 วอน(กิจกรรมต่างหาก)

เนื้อความ

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควางจู  ถูกสร้างขึ้นตามการผลักดันของรัฐบาลตามแผนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปี 2003 ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควางจูสร้างขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของควางจูเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เฉพาะด้านศิลปะทางวิทยาศาสตร์และแสง รูปร่างภายนอกของศูนย์วิทยาศาสตร์เหมือนกับยานอวกาศซึ่งหมายถึงความหวังและความฝันที่มุ่งไปสู่อนาคต ที่นี่ประกอบไปด้วยส่วนกิจกรรมและนิทรรศการเป็นหลัก ซึ่งนักเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 พร้อมทั้งการสร้างพลังจินตนาการ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถเติมเต็มความสงสัยและความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย 

 

 

[ข้อมูลกิจกรรม]


* โปรแกรมบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการ, ชมการเต้นหุ่นยนต์, โชว์การทดลองวิทยาศาสตร์ , กิจกรรม Goldberg / ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม

 

* ห้องวิทยาศาสตร์แต่ละหัวข้อ - ห้องวิจัยลำแสง เวลาในการทำกิจกรรม 40 นาที/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 3,000 วอน

                       - CSI กรมสอบสวนทางวิทยาศาสตร์ - เวลาในการทำกิจกรรม 60 นาที/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 8,000 วอน 

                       - medi + lap/ Biot lap - เวลาในการทำกิจกรรม 60 นาที/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 5,000 วอน

                       - ห้องสร้างความคิดสร้างสรรค์ - เวลาในการทำกิจกรรม 50 นาที/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 4,000 วอน 5,000 วอน

                       - echo lap - เวลาในการทำกิจกรรม 60 นาที/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 3,000 ~ 10,000 วอน

 

* ห้องจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุด     - ฝึกใช้ 3D เพน - เวลาในการทำกิจกรรม 60 นาที/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 3,000 วอน โปรแกรมมิ่ง  - เวลาในการทำกิจกรรม 50 นาที/ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม

                       - มาเล่นกับ Arduino กันเถอะ - เวลาในการทำกิจกรรม 60 นาที/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 3,000 วอน         

                       - โปรแกรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (DHA) - เวลาในการทำกิจกรรม 60 นาที/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 3,000 วอน

 

* ห้องนิทรรศการ (เครื่องยนต์ไฟฟ้า, เส้นใยนำแสง LED, ไฟฉาย, กล้องถ่ายรูปอย่างง่าย) - เวลาในการทำกิจกรรม 2,3 ชั่วโมง/ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 10,000 วอน, 12,000 วอน

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go