เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์สาธารณะปูซาน > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

ศูนย์วิทยาศาสตร์สาธารณะปูซาน

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : ปูซาน
  • ที่ตั้ง : 59 ถนนทงปูซันกวานกวาง 6 คีจังอึบ คีจังกุน เมืองปูซาน
  • เวลาใช้บริการ : 09:30~17:30
  • วันหยุด : ถูกวันจันทร์, วันที่ 1 มกคราคม, ซอลนัล/ ชูซอก *กรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดราชการจะหยุดในวันถัดไป
  • เว็ปไซต์ : http://www.sciport.or.kr
  • ค่าเข้า : ให้ข้อมูลต่างหาก

เนื้อความ

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สาธารณะปูซานสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ และเข้าถึงวิทยาศาตร์ได้ง่ายโดยผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาตร์ ที่นี่ทำหน้าที่ในการริเริ่มเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่มวลชนโดยจัดแสดงนิทรรศการตามหัวข้อสำคัญ เช่น พลังงาน · พลังงานนิวเคลียร์ · การบินและอวกาศ · เรือเดินสมุทร · อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นกำลังสำคัญของภูมิภาคคยองนัม, ปูซาน, อุลซาน

 

[ค่าเข้าชม]

 

        [ห้องนิทรรศการผู้ใหญ่ 3000  วอน/ เยาวชน 2000 วอน

        [ห้องท้องฟ้าจำลอง1500 วอน

        [ห้องเด็ก]  ผู้ใหญ่ 1000วอน / เด็ก 1000 วอน (เยาวชนไม่สามารถเข้าได้)

 

[ข้อมูลห้องแสดงนิทรรศการ]

 

       [ห้องรถยนต์·การบินและอวกาศ]

 

        - ห้องรถยนตร์ : วิทยาศาตร์ที่ซ่อนอยู่ในการหมุน, เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ของรถยนต์, รถยนต์ที่เปลี่ยนไป

        - ห้องการบินและอวกาศ : มนุษย์, ลอยขึ้นไปบนฟ้า, ข้ามโลกไป, ข้ามพระจันทร์ไปยังอวกาศ

 

       [ห้องเรือเดินสมุทร]

 

    - วิทยาศาสตร์ของการลอยน้ำ(ทุ่นลอยน้ำ, ศูนย์กลางน้ำหนัก), เทคโนโลยีการเดินเรือของเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ (แรงขับเคลื่อน, สมรรถภาพในการบังคับเรือ), การมุ่งสู่ที่หนึ่งของโลก (ห้องกิจกรรม 4D)

 

       [ห้องพลังงาน · รังสีทางการแพทย์]

 

   - มนุษยชาติและพลังงาน : กังหันลมและกังหันน้ำ, เครื่องเร่งอนุภาคคือ ? , สมาทร์กริดซีทีคือ ?

   - รังสีและแสง : โลกที่ดูผ่านรังสี,  ความสามารถและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์

 

       [ห้องเด็ก]

 

        - สงสัยเรื่องฟันเฟือง!, โต๊กโต๊ก! บ้านที่ทำด้วยเฟืองขนาดใหญ่, ชมหมู่บ้านเดกุลเดกุล, หมู่บ้านความลับอัลซงอัลซง, หมู่บ้านลมและน้ำ, หมู่บ้านพลังงาน 

        สะอาด, ยานพาหนะในฝัน

 

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go