เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ศูนย์อนุสรณ์สถานธรรมชาติ > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

ศูนย์อนุสรณ์สถานธรรมชาติ

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : แดจอน
  • ที่ตั้ง : ยูดึงโร 927 ซอกู เมืองแดจอน
  • เวลาใช้บริการ : ช่วงฤดูร้อน (เดือน 3~10) 09:30~17:30/ ฤดูหนาว(เดือน11~2) 10:00~17:00
  • วันหยุด : ทุกวันจันทร์, ซอลนัล, ชูซอก
  • เว็ปไซต์ : http://www.nhc.go.kr
  • ค่าเข้า : ฟรี

เนื้อความ

ศูนย์อนุสรณ์สถานธรรมชาติเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติผ่านการอบรมค้นคว้า, สำรวจ, และจัดนิทรรศการที่เป็นระบบเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานธรรมชาติและทัศนียภาพที่งดงาม ศูนย์อนุสรณ์สถานธรรมชาติจัดแสดงนิทรรศการต่าง เช่น แบบจำลองพืช เช่น ต้นโจนโทรี, สตาฟสัตว์ เช่น นกอินทรี·ตัวนาก·หมีควาย, ฟอสซิล เช่น ไข่ไดโนเสาร์และรอยเท้าไดโนเสาร์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการทดลองเกี่ยวกับมรดกทางธรรมชาติ ที่นี่มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้ความรู้แก่เยาวชน ศูนย์อนุสรณ์สถานธรรมชาตินำเสนอโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ เช่น คอนเนอร์ฟังเสียงนก, ห้องวีดิโอ, เครื่องค้นหาคีออส, พื้นที่ประสบการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ได้ที่นี่เท่านั้น นอกจากนี้สถาบันแห่งนี้ยังพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ค้นคว้าที่มีความชำนาญด้านมรดกทางธรรมชาติผ่านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ, สถาบันที่เชี่ยวชาญด้านมรดกธรรมชาติจากหลายประเทศทั่วโลก และองค์กรยูเนสโก นอกจากนี้ที่นี่ยังมีศูนย์เรียนรู้กลางแจ้งที่ประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพืชป่า, บ่อน้ำระบบริเวศ, แบบจำลองซอสซิลรอยเท้าไดโนเสาร์ และยังมีการดูแลพืชที่เป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติเริ่มจาก ต้นจองงีพุมซงบนเขาซกราซัน, แกนือซัม, และต้นมีซอน

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go