เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

Compact • Smart City พิพิธภัณฑ์สาธารณะเมืองอินชอน > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

Compact • Smart City พิพิธภัณฑ์สาธารณะเมืองอินชอน

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : อินชอน
  • ที่ตั้ง : 인천광역시 연수구 인천타워대로 238 (송도동)
  • เวลาใช้บริการ : 09:00~18:00(เข้าชมรอบสุดท้าย 17:30)
  • วันหยุด : วันอังคารของทุกสัปดาห์ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะหยุดวันถัดไป) , วันที่ 1 มกราคม, ซอลนัล/ชูซอก
  • เว็ปไซต์ : http://compact.incheon.go.kr
  • ค่าเข้า : ฟรี

เนื้อความ

 

 

Compact · Smart City ตั้งอยู่ที่ซงโดเมืองอินชอน เป็นอาคารอำนวยความสะดวกที่สำคัญของเมืองอินชอนที่ถูกสร้างขึ้นใน ปี 2009 ที่นี่มีงานจัดแสดง 3 แห่ง ซึ่งมี เขตนิทรรศการสมัยโบราณและสมัยใหม่’, ‘เขตนิทรรศการเมืองจำลองอินชอน’, ‘เขตนิทรรศการเมืองจำลอง IFEZ’ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมสามารถดูกระบวนการการพัฒนาและสภาพปัจจุบันของเมืองอินชอน นอกจากนี้ยังสามารถรับชมวิสัยทัศน์ทางอนาคตของเมืองชอนได้ด้วย

 

เริ่มจาก นิทรรศการสมัยโบราณและสมัยใหม่ ที่ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ที่มีการแนะนำประวัติศาสตร์พัฒนาการที่กระจายจากศูนย์กลางเส้นทางทะเลของอินชอนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยโชซอน นอกจากนี้ยังมีการจำลองรูปแบบของสิ่งอวยความสะดวกของเมืองสมัยใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง เช่น ประภาคาร, สถานีอุตุนิยมวิทยา, องค์การโทรศัพท์ เป็นต้น และมีการจัดทำพื้นที่ 4 อย่างคือ ศาสนา, การศึกษา, วัฒนธรรม, การท่องเที่ยว ของอินชอนที่เติบโตเป็นเมืองในสมัยใหม่

 

ที่ชั้นสองของเขตแสดงนิทรรศการมีจอภาพขนาดใหญ่และเมืองจำลองอินชอนที่เน้นการเชื่อมโยงตำแหน่งของเมือง และมีการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของเมือง เช่น ถนน, สะพาน, เส้นทางรถไฟ,  แม่น้ำ ต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมของเมือง และแนะนำแผนพัฒนาเมืองโดยแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อง, การคมนาคม, ที่พักอาศัย และการวางพื้นฐานโครงการเมืองอินชอนในปี 2020

 

เขตนิทรรศการเมืองจำลอง IFEZ’ ตั้งอยู่ชั้นสาม เป็นพื้นที่แนะนำเกี่ยวกับ IFEZ เมืองในอนาคตโดยการสรุปใจความเกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งจะเน้นจุดแข็ง, ความจำเป็น และภูมิหลังการผลักดัน และที่นี่สามารถดูสภาพที่เปลี่ยนไปของเมืองนานาชาติผ่านทางเมืองจำลองและภาพเคลื่อนไหวของเมืองใหม่ทั้ง 3 เมืองได้ ซึ่งมี ซงโด(เมืองนานาชาติที่ทันสมัย), ยองจง(เมืองแห่งการขนส่ง ท่าจอดเรือและเครื่องบิน), ชองรา (เมืองแห่งการพักผ่อนและการเงินต่างประเทศ)

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของห้องวิดีทัศน์ 5D ที่เป็นจอภาพสามมิติ 360 องศา และห้องวิดีทัศน์ 4D ด้วย

 

 

 

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go