เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

พิพิธภัณฑ์จาจังมยอน > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

พิพิธภัณฑ์จาจังมยอน

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : อินชอน
  • ที่ตั้ง : (ซอนรินดง) 56-14 ไชน่าทาว จุงกุ เมืองอินชอน
  • เวลาใช้บริการ : 09:00~18:00 (เข้าฃมรอบสุดท้าย 17:30)
  • วันหยุด : ไม่มีวันหยุด
  • เว็ปไซต์ : http://www.icjgss.or.kr/jajangmyeon
  • ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 1,000 วอน/ เยาวชน 700 วอน/ เด็ก 500 วอน

เนื้อความ

 

พิพิธภัณฑ์จาจังมยอนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประกายคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจาจังมยอนรูปแบบเกาหลี ซึ่งจาจังมยอนได้กำเนิดขึ้นตอนที่มีการเปิดท่าเรืออินชอนและตอนนี้ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลีมากว่า 100 ปี

 

[ค่าเข้า]

ผู้ใหญ่ 1,000 วอน/ เยาวชน 700 วอน/ เด็ก 500 วอน

 

[ค่าเข้าชมโปรแกรมรวม(ใช้ระบบบัตรรวม) - หอจัดแสดงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่การเปิดท่าเรืออินชอน + พิพิธภัณฑ์การเปิดท่าเรืออินชอน

+ พิพิธภัณฑ์จาจังมยอน]

 ผู้ใหญ่ 1,700 วอน/ เยาวชน 1,100 วอน/ เด็ก 800 วอน

 

 

สามารถซื้อบัตรรวมแต่ละโปรแกรม พิพิธภัณฑ์จาจังมยอน, หอจัดแสดงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่การเปิดท่าเรืออินชอน, พิพิธภัณฑ์การเปิดท่าเรืออินชอน

 

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go