เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

ศูนย์ทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาตร์ฟ้าแลบ > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

ศูนย์ทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาตร์ฟ้าแลบ

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : เกาะเจจู
  • ที่ตั้ง : 78-27 โทพยองคงทันโร ซอกวีโพชี เมืองเชจู
  • เวลาใช้บริการ : ช่วงปกติ 09:00~18:00 / ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 09:00~20:00 (ปิด 1 ชม ก่อนเข้าชม)
  • วันหยุด : ไม่มีวันหยุด
  • เว็ปไซต์ : http://www.sklec.com
  • ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 12000 วอน/ เยาวชน 9000 วอน/ เด็ก 8000 วอน

เนื้อความ

ศูนย์ทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาตร์เกี่ยวกับฟ้าแลบเปิดเมื่อวัน 3 มีนาคม ปี ค.ศ. 2015 ที่นี่เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของโลกที่ใช้แนวคิดเกี่ยวกับฟ้าแลบในการจัดกิจกรรม นอกจากการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าแลบแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ยังสามารถชมความสง่างามของภูเขาฮันราซึ่งเป็นตัวแทนภูเขาไฟของประเทศเกาหลีได้ นอกจากนี้ยังสามารถชมทิวทัศน์ของทะเลหน้าซอกวีโพที่มีชื่อเรื่องความสวยงามได้อีกด้วย ในยุคที่วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์มากยิ่งขึ้น ที่นี่ถือเป็นศูนย์กิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการค้นคว้าแก่เด็กๆ กิจกรรมต่างๆ ถูกเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ที่มาสามารถสัมผัสถึงเทคโลยีทางวิทยาศาสตร์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ผ่านทางการปฏิบัติจริง อย่างเช่น "อุโมงค์ฟ้าแลบ", "โชว์เพลงฟ้าแลบ", "แวนเดอแกรฟฟ์" เป็นต้น

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go