เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

เคสไตล์ฮับ > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

เคสไตล์ฮับ

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : กรุงโซล
  • ที่ตั้ง : ถนนชองกเยชอน 40 จุงกุ เมืองโซล
  • เวลาใช้บริการ : ให้ข้อมูลต่างหาก
  • วันหยุด : ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว, ศูนย์นิทรรศการอาหารเกาหลี – ไม่มีวันหยุด / ศูนย์ทดลองประสบการณ์อาหารเกาหลี, ศูนย์ตลาดศิลปะ – หยุดทุกวันอังคาร
  • เว็ปไซต์ : http://korean.visitkorea.or.kr/kor/bz15/kstylehub/overview.jsp
  • ค่าเข้า : ฟรี

เนื้อความ

 

เคสไตล์ฮับ(K-Style Hub) เป็นสถานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลี เช่น การท่องเที่ยวเชิงบำบัด, ศูนย์กิจกรรม · นิทรรศการ อาหารเกาหลี, การทดลองประสบการณ์เคป๊อบ และศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยว นอกจากหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวขนบธรรมเนียมประเพณี, วัฒนธรรมและอาหารของเกาหลี

  

 


[เวลาให้บริการ & วันหยุด]


 

 

เวลาให้บริการ 

วันหยุด 

ข้อมูลนิทรรศการ 

 ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว 

09:00 ~ 20:00

ไม่มีวันหยุด  

 

 ศูนย์นิทรรศการอาหารเกาหลี 

10:00 ~ 20:00 

ไม่มีวันหยุด  

         ฤดูกาลและประเพณีตามฤดูกาล/               การนำเสอน, การเก็บรักษาทางวิทยาศาสตร์

            / ความรู้ที่อยู่ในอาหารเกาหลี 

ศูนย์ทดลองประสบการณ์อาหารเกาหลี

,ศูนย์ตลาดศิลปะ  

10:00 ~ 18:00 

ทุกวันอังคาร 

ลานประสบการณ์อาหารเกาหลี

สถานที่เรียนรู้เกี่ยวอาหารเกาหลี 

 

 

 

 

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go