เครื่องแปลงสกุลเงิน
เพิ่มบนเว็บไซต์
th.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색
ค้นหาโพสต์

Children's Grand Park > 투어 747x424

본문 바로가기


TOUR
แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเกาหลี
투어 747x424

Children's Grand Park

สแครป
พิมพ์

สอบถาม
  • เมือง : กรุงโซล
  • ที่ตั้ง : 서울특별시 광진구 능동로 216(능동)
  • เวลาใช้บริการ : 05:00 ~ 22:00 (ตี 5 ถึง 4 ทุ่ม)
  • วันหยุด : ไม่มีวันหยุด
  • ค่าเข้า : สวนสาธารณะฟรี, สวนสัตว์(ผู้ใหญ่ 7,000 วอน, เด็ก 5,500 วอน)

เนื้อความ

 


Children's Grand Park


 

 

073179c834deb14f88f2d0cb13274741_1495096
<ภาพทางเข้าและบรรยากาศภายในสวนสาธารณะ>Children's Grand Park (서울어린이대공원เป็นสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของคนโซล สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1973 ที่นี่เป็นเขตพื้นที่สีเขียวที่ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและป่าเขียวขจีบนเนื้อที่กว่า 56,552 ตารางเมตร นอกจากนี้ที่นี่ยังถูกใช้เป็นพื้นทางวัฒนธรรมสำหรับเด็ก, เยาวชน และประชนทั่วไป ที่นี่ถือเป็นดินแดนแห่งสวรรค์สำหรับเด็กๆ เพราะที่นี่ประกอบไปด้วย เครื่องเล่น, สวนสัตว์, สวนพฤษาชาติ รวมไปถึงห้องกิจกรรมการเรียนรู้073179c834deb14f88f2d0cb13274741_1495096
<ภาพดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ>


073179c834deb14f88f2d0cb13274741_1495096
<ภาพดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ>สวนสาธารณะเด็กโซลเคยได้รับการปรุงปรับและเปิดตัวขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2009 โดยมีการสร้างสวนนก(หมู่บ้านนกแก้วและหมู่บ้านของสัตว์) และศูนย์สัตว์ทะเลเพิ่มเติม ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมและเฝ้าสังเกตสัตว์นานาชนิดได้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างน้ำพุดนตรีที่เคลื่อนไหวเข้ากับจังหวะเพลงต่างๆ  บริเวณใจกลางสวนสาธารณะมีเวทีแสดงกลางแจ้งที่รองรับผู้เข้าชมได้ถึง 8,000 ที่นั่ง 073179c834deb14f88f2d0cb13274741_1495096
<เครื่องเล่นภายในสวนสาธารณะ>


073179c834deb14f88f2d0cb13274741_1495096
<สวนสัตว์ภายในสวนสาธารณะ>


073179c834deb14f88f2d0cb13274741_1495096
<เรือกระจกที่ภายในปลูกพืชจากเขตร้อน>

 

 

[เวลาใช้บริการ]  -  สาธารณะ  05:00 ~ 22:00

       - สวนสัตว์ 10:00 ~ 17:00 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์การป้องกันโรคระบาด)

[ค่าเข้าชมสวนสัตว์]  - ผู้ใหญ่ 7,000 วอน, เด็ก 5,500 วอน

                         -  กลุ่มผู้ใหญ่ 6,500, กลุ่มเด็ก  5,500 วอน

 

 

 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

Mobile Version Go